RSS Новини Броварів

Наші сусіди

Архивы публикаций

 • 10Апр

  Ликбез по ОСББСтворення та діяльністи ОСББ викликає дуже багато питань серед мешканців та співвласників нашого будинку.

  Тому я вирішив ще раз ознайомитись з основними документами, що регулюють діяльність ОСББ (Закон України “Про ОСББ” та проект Статуту ОСББ) та спробувати дати відповіді на найбільш популярні запитання.

  Хто має право голосу на зборах? Як підраховуються голоси?

  Кожний власник на установчих зборах має один голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його власності.
  Це означає, що якщо А та Б разом володіють квартирою 109, а В володіє трьома квартирами 110, 111 та 112, то все рівно А, Б, В мають по одному голосу.

  У якому випадку установчі збори вважаються правомочними?

  Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше п’ятдесяти відсотків власників.
  Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу.

  Як члени ОСББ керують діяльністю ОСББ та впливають на його рішення?

  osbb2Органами управління об’єднання є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія об’єднання.

  * Вищим органом управління об’єднання є загальні збори.

  * Для керівництва поточною діяльністю об’єднання обирається правління. Правління є виконавчим органом об’єднання і підзвітне загальним зборам.

  * Правління об’єднання зі свого складу обирає Голову правління і його заступника. Голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів об’єднання та рішень правління, діє без доручення від імені об’єднання, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису.

  Чи може правління або голова правління самостійно розпоряджатися спільною власністю членів об’єднання?

  Ні, не можуть. Про це чітко вказано в законі:

  До виключної компетенції загальних зборів членів об’єднання відноситься:

  * визначення обмежень на користування об’єктами, які перебувають у спільній власності об’єднання;
  * прийняття рішень про передачу в оренду об’єктів, які перебувають у спільній власності членів об’єднання, фізичним і юридичним особам;

  До компетенції правління (і, відповідно, голови правління) закон відносить наступне:

  * підготовка кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;
  * здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об’єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;
  * розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об’єднання кошторису;
  * укладення договорів з суб’єктами підприємництва, які виконують роботи, надають послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;
  * ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об’єднання;
  * скликання та організація проведення загальних зборів членів об’єднання або зборів представників.

  Чи можуть деякі співвласники будинку не бути членами ОСББ? Чи повинні вони в такому разі сплачувати до ОСББ за обслуговування будинку?

  Щодо членства в ОСББ закон стверджує наступне:

  * Членство в об’єднанні є добровільним
  * Власники приміщень, розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є членами об’єднання, можуть укладати з об’єднанням угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.

  Власники приміщень, які не є членами ОСББ, також повинні сплачувати платежі до ОСББ:

  * Укладення договору між власником окремого приміщення у житловому комплексі та управителем є обов’язковим і не залежить від членства в об’єднанні, за винятком випадку, коли власник і управитель є однією особою.
  * У разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачувати обов’язкові платежі на утримання та ремонт неподільного майна та відповідної частки загального майна об’єднання має право звернення до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку.

  Я сподіваюсь, що мені вдалось відповісти на найбільш популярні запитання співвласників нашого будинку.
  Можливо, я в чомусь помилився? Чекаю на Ваші критичні зауваження.

  Якщо у Вас виникають будь-які питання щодо діяльності ОСББ – запитуйте, я та інші читачи із задоволенням спробуємо на них відповісти :)

  Рекомендувати друзям

  0

  Добавил Сергей Иллюхин в 23:22

  Метки: