RSS Новини Броварів

Наші сусіди

Панель управления

Архивы публикаций

 • 10Апр

  Ликбез по ОСББСтворення та діяльністи ОСББ викликає дуже багато питань серед мешканців та співвласників нашого будинку.

  Тому я вирішив ще раз ознайомитись з основними документами, що регулюють діяльність ОСББ (Закон України «Про ОСББ» та проект Статуту ОСББ) та спробувати дати відповіді на найбільш популярні запитання.

  Хто має право голосу на зборах? Як підраховуються голоси?

  Кожний власник на установчих зборах має один голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його власності.
  Це означає, що якщо А та Б разом володіють квартирою 109, а В володіє трьома квартирами 110, 111 та 112, то все рівно А, Б, В мають по одному голосу.

  У якому випадку установчі збори вважаються правомочними?

  Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше п’ятдесяти відсотків власників.
  Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу.

  Як члени ОСББ керують діяльністю ОСББ та впливають на його рішення?

  osbb2Органами управління об’єднання є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія об’єднання.

  * Вищим органом управління об’єднання є загальні збори.

  * Для керівництва поточною діяльністю об’єднання обирається правління. Правління є виконавчим органом об’єднання і підзвітне загальним зборам.

  * Правління об’єднання зі свого складу обирає Голову правління і його заступника. Голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів об’єднання та рішень правління, діє без доручення від імені об’єднання, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису.

  Чи може правління або голова правління самостійно розпоряджатися спільною власністю членів об’єднання?

  Ні, не можуть. Про це чітко вказано в законі:

  До виключної компетенції загальних зборів членів об’єднання відноситься:

  * визначення обмежень на користування об’єктами, які перебувають у спільній власності об’єднання;
  * прийняття рішень про передачу в оренду об’єктів, які перебувають у спільній власності членів об’єднання, фізичним і юридичним особам;

  До компетенції правління (і, відповідно, голови правління) закон відносить наступне:

  * підготовка кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;
  * здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об’єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;
  * розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об’єднання кошторису;
  * укладення договорів з суб’єктами підприємництва, які виконують роботи, надають послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;
  * ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об’єднання;
  * скликання та організація проведення загальних зборів членів об’єднання або зборів представників.

  Чи можуть деякі співвласники будинку не бути членами ОСББ? Чи повинні вони в такому разі сплачувати до ОСББ за обслуговування будинку?

  Щодо членства в ОСББ закон стверджує наступне:

  * Членство в об’єднанні є добровільним
  * Власники приміщень, розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є членами об’єднання, можуть укладати з об’єднанням угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.

  Власники приміщень, які не є членами ОСББ, також повинні сплачувати платежі до ОСББ:

  * Укладення договору між власником окремого приміщення у житловому комплексі та управителем є обов’язковим і не залежить від членства в об’єднанні, за винятком випадку, коли власник і управитель є однією особою.
  * У разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачувати обов’язкові платежі на утримання та ремонт неподільного майна та відповідної частки загального майна об’єднання має право звернення до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку.

  Я сподіваюсь, що мені вдалось відповісти на найбільш популярні запитання співвласників нашого будинку.
  Можливо, я в чомусь помилився? Чекаю на Ваші критичні зауваження.

  Якщо у Вас виникають будь-які питання щодо діяльності ОСББ — запитуйте, я та інші читачи із задоволенням спробуємо на них відповісти :)

  Рекомендувати друзям

  0

  Добавил Сергей Иллюхин в 23:22

  Метки:

 • serg

  Впечатления от общения.

  При моем общении с некоторыми соседями против создания ОСББ никто не выступал, но у людей есть вопросы относительно прозрачности и открытости деятельности ОСББ в последствии, когда на счет начнут поступать перечисления от жильцов. Один из соседей высказал опасения, чтобы ОСББ не превратилось в частную лавочку трех-четырех человек (членов правления), при этом он посетовал, что создание оргкомитета произошло без предварительного объявления об этом заседании на сайте и без предварительного обсуждения этого вопроса. Как мне сказали, этим объяснима и инертность некоторых жильцов при сборе подписей, поскольку у них создалось впечатление, что три человека за рюмкой чаю на кухне решили «подпольно» создать оргкомитет, и только потом объявить об этом как о свершившемся факте, не привлекая в него других жильцов.

  Не знаю, так ли это, т.к. я о создании оргкомитета узнал только недавно, поскольку не имел доступа к интернету. Но чтобы потом избежать недомолвок относительно прозрачности и открытости деятельности ОСББ, думаю стоит этот вопрос учесть, и в частности в составе правления ОСББ по Уставу предусмотреть не 4 человека, а больше, чтобы это действительно был коллегиальный орган управления от имени всех жильцов дома. Ну и, чтобы снять вопрос относительно оргкомитета, может и в него стоит привлечь больше активных жильцов…

  Также возникали вопросы относительно того, насколько тарифы ОСББ будут отличаться от «Меркуриевских» и соответствовать себестоимости, качеству и объемам выполняемых коммунальных услуг? Не сможет ли руководство ОСББ, как принято у большинства ЖЭКов, делать «откаты» через подставные фирмы и т.п., отмывая на стороне деньги жильцов?

  Поскольку такие вопросы уже начинают возникать, предлагаю уже сейчас, на начальном этапе, продумать систему обеспечения прозрачности и открытости деятельности ОСББ, а также общественного контроля за качеством работы ОСББ и его финансовой деятельности, вне зависимости от того, кто его возглавит.

 • Уже сейчас инициативной группе жильцов (оргкомитету) активно помогают многие другие жильцы — особенно это необходимо при сборе подписей, т.к. Валерий Дмитриевич по состоянию здоровья покидать квартиру не может, остались только мы с Виктором Николаевичем.

  Спасибо, нам помогли Людмила aka comtesse, Сергей aka Sergey, Лариса aka Seagull со сбором подписей — без Вас мы бы не справились!
  С печатью объявлений и заявлений нам помог Виктор aka viktor — тоже большое спасибо!

  Возможно, Вашим собеседникам показалось, что инициативная группа жильцов — это круг избранных? Пригласите их присоединиться к нашему оргкомитету — помочь нам с обходом 100 квартир, с прозвоном остальных, с ежедневными встречами с представителями горсовета и директорами других ОСББ — думаю, их мнение очень скоро изменится :)

 • P.S. Прозрачность ГАРАНТИРУЮ! :)

 • А теперь по конкретным вопросам:

  1) количество членов правления — инициативная группа предлагает 5 человек. Однако, на собрании жильцы могут принять решение об увеличении количества человек в правлении. Лично мне цифра 5 кажется оптимальной, если больше — то толпа, собрать тяжело, а если меньше — то маловато.
  Даже если на собрании будет 10-15 кандидатов, я предлагаю все же выбрать только 5 — на то ведь и голосование.

  2) тариф, предложенный инициативной группой — 1,57 для 2-10 этажей и 1,38 для 1 этажа.
  Также разработан бюджет ОСББ — я его выкладывал уже на сайте здесь.
  В бюджете четко указано куда и на какие цели будут расходоваться деньги — размер, качество и поставщики услуг.

  3) «Не сможет ли руководство ОСББ…делать откаты через подставные фирмы?» — нет, не сможет. Да и подрядчиков ведь только 2: обслуживание лифтов и вывоз мусора, остальные — монополисты (вода, электричество)

  4) «продумать систему обеспечения прозрачности и открытости деятельности ОСББ» — регулярные отчеты через сайт о всех решениях, действиях, договорах правления. Плюс ревизор ведь для этого общественный имеется, на собрании будет выбран — Вы ведь его со счетов не списывайте

 • Aleksander

  Вопрос: договора с монополистами — водоканал, электросеть, тепломережа, газ — жильцы заключают «на прямую», то есть само стоятильно, или через ОСББ?

 • Напрямую со всеми, кроме водоканала.
  Водоканал в Броварах не заключает напрямую договора с абонентами

 • Юрий

  Интересно, а где были …
  Сергей Иллюхин: Юрий, я Ваш комментарий удалил, т.к. в нем звучали упрёки в адрес других жильцов — давайте не будем провоцировать конфликты

 • Aleksander

  Сергей извините, но удалили «комент» зря. Затаенная обида и злость как раз и ведут к конфликту. Ведь дать человеку выговорится, поспорить — это один из способов предотвратить конфликт.

 • До проведения собрания нам необходимо определиться с кандидатурой ревизора ОСББ.
  Желательно, чтобы это был человек с экономическим образованием и обязательно член ОСББ. Это должен быть человек, который сможет следить за расходом денежных средств ОСББ и проинформировать общественносфть в случае выявления каких-либо нарушений.
  Должность эта неоплачиваемая.

  Возможно, среди читателей сайта кто-то хотел бы предложить свою кандидатуру?
  Возможно, кто-то из Ваших соседей хотел бы, но не имеет доступа в интернет?